Genom att tillsammans återvinna minskar vi klimatutsläpp, sparar både på material och energi samt skapar en hållbarare fjällvärld.

SOPHANTERING

Hjälp oss värna om miljön genom att sopsortera. På våra sopstationer finns det behållare för: matavfall, papper, plast och metall med mera. Kompostpåsar finns att hämta på sopstationerna. Vi har både återvinningsstationer utomhus och inomhus. Kod till återvinningshusen: 2324

Närmaste återvinningsstation hittar du på områdeskartan, se här >>