Genom att tillsammans återvinna minskar vi klimatutsläpp, sparar både på material och energi och skapar en hållbarare fjällvärld.

SOPHANTERING

Hjälp oss värna om miljön genom att sopsortera. På våra sopstationer finns det behållare för: matavfall, papper, plast, metall m.m. Kompostpåsar finns att hämta på sopstationerna. Det finns återvinningsstationer både utomhus och inomhus och koden är 2223

Närmaste återvinningsstation hittar du på områdeskartan, se här >>