Mångfald & inkludering

Kläppen arbetar aktivt med att öka inkludering och mångfald i företaget. För Kläppen är det viktigt att ha en inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och värdefulla.

Vi jobbar för att både rekrytera personer som är olika och har olika bakgrund. Våra olikheter och olika egenskaper stärker vårt arbete mot vårt totala mål. Vi kompletterar varandra som individer. I bolaget är vi nästan lika många män som kvinnor.

Vår personal, grön företagskultur  

Vår värdegrund TOPP (Tryggt, Omtänksamt, Personligt och Professionellt) skapar en företagskultur som förenklar och gör hållbarhetsarbetet naturligt. Det ligger som en del i grundvärderingarna att ta hand om vår miljö och företaget och göra rätt val. 

Talang är inget som sitter på pappret

Vi rekryterar medarbetare främst på personlighet och minst på CV. Många av våra anställda är säsonganställda ungdomar som har Kläppen som första arbetsplats. Genom gedigen utbildning och introduktion till servicearbete i ett företag med stark familjär företagskultur skapar vi framtidens medarbetare. Under vår rekryteringsprocess tittar vi mer noggrant på individen än det bäst utmejslade CV:t. Detta gör att fler får chansen till ett säsongsarbete och en bra start på arbetslivet och sin karriär.  


Genom ett samarbete med ideella organisationen Aldrig Ensam vill vi bidra till en mer öppen dialog kring psykisk ohälsa. Syftet är att sprida information och kunskap för att bryta tystnaden och tabun. Alla kan drabbas, antingen själv eller som anhörig. Psykisk ohälsa är en av våra vanligaste folksjukdomar just nu. För oss, som arbetar med människor, personal som gäster, är den här frågan är viktig.