Anläggningsdrift

Vi har som mål att anläggningsdriften ska vara helt fossilfri till år 2027, och att hela anläggningen, inklusive driften av alla byggnader och andra verksamheter under Kläppen Ski Resort AB, ska vara helt fossilfri till år 2030. För att nå dessa målområden jobbar vi aktivt med energiförbrukning, fordonsdrift, sortering, hållbar tillväxt och utveckling.

All el som förbrukas på anläggningen kommer från fossilfri elproduktion av vatten, sol och vind och all pistbelysning av energisnål LED. 

2011 investerade vi 25 miljoner i ett fyrtiotal lågenergikanoner och en vattendamm på toppen av berget. Dammen som anlades fylls naturligt av smältvattnet och regn. När det är dags att starta snöproduktionen tar vi vatten från denna damm, vilket kräver mindre energi i pumpning jämfört med det vatten som pumpas från Västerdalälven. Tillsammans med lågenergikanonerna sparar vi upp till 800 000 kwh. 

2022 investerade vi ytterligare 40 miljoner i lågenergieffektiva snökanoner. Utbytet av snökanoner sker löpande. Vi har även ett pågående utbytesprogram av äldre elmotorer i de gamla liftsystemen. Detta för att successivt byta ut dem mot nya frekvensdrivna och energisnåla motorer med hastighetsreglering.  

Vi kontrollerar hur mycket snö vi producerar i varje nedfart. Vårt snösystem drivs av styrsystemet Techno Alpin Atass Pro+. Snösystemet är ihopkopplat med pistmaskinernas snödjupsmätning, vilket gör att vi kan kontrollera hur mycket snö som ska producera i varje nedfart. Genom att hålla koll på mängderna sparar vi flera tusentals kwh per år. Pistmaskinerna har även ett GPS-system som hjälper till att effektivisera körningen, samt utbildas alla chaufförer i ECO-driving. 

Sedan vintern 2019 går samtliga dieseldrivna fordon på ett 100 % fossilfritt HVO-bränsle och vI använder oss av miljövänliga motor- och smörjoljor i verkstaden.   

Till 2027 är målet att alla anläggningsfordon och bilar utöver pistmaskin, traktorer och lastmaskiner samt snöskotrar vara eldrivet eller drivas med fossilfritt drivmedelI dagsläget har vi ett pågående projekt att byta ut alla snöskotrar i anläggningen. Vintern 2022 investerade vi i två elektriska snowbikes. En anann åtgärd vi vidtagit är att all liftpersonal transporterar sig med skidor och snowboard vid personalbyte. Även pistörerna rör sig mer i pisterna på skidor och snowboard.