Livskraftig kommun

Vi vill bidra till en livskraftig kommun så att de som är bofasta i Sälen och Malung ska ha bra levnadsvillkor. Vi vill också boende i kommun och grannkommun möjlighet att nyttja vårt aktivitetsutbud, sommar som vinter.

Kläppen har en kontinuerlig dialog med näringen i Sälenfjällen, kommunen samt Destinationsbolag och Företagarföreningen

Att våran kommun är livskraftig och har tillväxt är mycket viktigt för oss. De som jobbar på Kläppen och som bor i kommunen ska ha bra levnadsvillkor, skola och äldrevård. Vi ser det som naturligt att de som är tillsvidareanställda på Kläppen är skrivna i kommunen, det är något vi uppmanar till så att vi är med och bidrar till en bättre kommun.

Kläppen bidrar till att medborgare i lokala regionen ska ha möjlighet att ta del av det anläggningen erbjuder.  Barn och ungdomar upp till 15 år som är bofasta i Malung-Sälens kommun erbjuds ett kostnadsfritt skipass på Kläppen Ski Resort. För de som är 16 år och äldre är säsongskortet kraftigt rabatterat. Även ungdomar och vuxna som är skrivna i grannkommunerna får köpa säsongskort till rabatterat pris. Alla barn upp till och med 7 år erbjuds kostnadsfritt skipass.  

Kläppen är med och bidrar till det lokala föreningslivet genom att sponsra Sälens IF, Lima IF och Lima skidskytte. Syftet är att bidra till fler personer i rörelse, likväl sponsra elitsatsningarna inom svenska skid- och snowboardlandslaget.