Villkor för grupp & konferens

Boknings och betalningsvillkor för grupp och konferens.


Definitioner
Beställare är den person, juridisk eller fysisk, som är betalningsskyldig för arrangemanget. Med företaget avses den anläggning som levererar arrangemanget = KSR (Kläppen Ski Resort AB).

Beställning
Beställning skall ske skriftligen via mail och presenterad offert skall godkännas för att denna skall kunna åberopas av beställaren eller KSR. I bekräftelsen skall priset anges noga och en specifikation av vad som har beställts. Vid behov har KSR rätt att begära uppgifter om gruppen innan godkänd offert.

Senast 2 veckor före ankomst skall beställaren lämna slutlig uppgift om antalet deltagare. För grupper som önskar assistans med tex, boendeindelning, schemaupplägg samt kostbeställningar skall lista på de personer som skall delta samt uppgifter om hur ni önskar kring tex. bordsplacering, konferensupplägg och bordssittningar m.m. lämnas över senast 2 veckor innan ankomst.

Särskilda önskemål
Har beställaren särskilda önskemål vad gäller tex husdjur, eller anpassning av inredning till gäster med funktionshinder, skall dessa anges redan vid beställningstillfället.

Betalning
Beställaren är ansvarig för samtliga, uppkomna kostnader. Vid uppdelad betalning inom gruppen ansvarar beställaren för kostnadsuppdelning. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta ej en sänkning av priset. Betalning skall erläggas enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura skall beställaren erlägga full likvid 30 dagar från fakturadatum. Om betalningsfristen överskrids har Kläppen Ski Resort AB rätt att debitera dröjsmålsavgift på 10% av slutlikviden.

Förskottsbetalning
Kläppen Ski Resort AB kan begära förskottsbetalning av logi. Erläggs ej förskottsbetalning inom avtalad tid är beställningen ej bindande för KSR. Förskottsbetalning motsvarar 25% av totalbeloppet och betalning ska ske senast 30 dagar efter mottagen bekräftelse. Återstående betalning av logi skall vara inbetald till KSR senast 45 dagar före ankomst. Vid beställning av Logi inom 45 dagar före ankomst betalas hela beloppet inom 10 dagar efter fakturamottagandet.


Om- och avbeställningsskydd
Du kan köpa vårt om- och avbeställningsskydd, den kostar högst 395 SEK per stuga/lägenhet. Om- och avbeställningsskyddet kan endast köpas innan anmälningsavgiften är betald. När du har köpt ett avbeställningsskydd så kan du av eller omboka fram till dagen innan ankomst, det som krävs är ett giltigt intyg.
Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. Iäkare, myndighet, arbetsgivare eller skyddsbolag. Intyget ska vara oss tillhanda inom 14 dagar från avbokningsdagen.

Avbokning
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss på Kläppen Ski Resort. Vid avbokning måste du uppge ditt bokningsnummer. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan än Kläppens bokning. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning. Om du avbokar tidigare än 45 dagar före ankomst, behåller vi en avbokningsavgift om 500 SEK / boende + ev. avbeställningsskydd.
Om du avbokar när det är mindre än 45 dagar kvar till ankomst och inte har köpt ett om och avbeställningsskydd behåller vi 100% av logipriset eller enligt överenskommelse.
Om du har köpt ett avbeställningsskydd kan du avboka fram till dagen innan ankomst, vi behåller då 500 SEK / boende samt det köpta om och avbeställningsskyddet, det som krävs är ett giltigt intyg.

COVID – 19

Vårt sätt att resa har tagit lite annorlunda former i och med Covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vill så klart bidra till att du tryggt och flexibelt kan justera dina resplaner. Om Folkhälsomyndigheten, eller andra myndigheter (även utländska), avråder* för resor som inte är nödvändiga inom landet, har du som gäst rätt att omboka eller avboka din vistelse på Kläppen när du har köpt Kläppens Om- och avbeställningsskydd. Du kan omboka & avboka fram till dagen före ankomst. 

* Avrådan innebär en reserestriktion eller ett förbud att resa inom landet.