Villkor för grupp & konferens

Boknings och betalningsvillkor för grupp och konferens

Definitioner
Beställare är den person, juridisk eller fysisk, som är betalningsskyldig för arrangemanget. Med företaget avses den anläggning som levererar arrangemanget = KSR (Kläppen Ski Resort AB). 
En grupp är en skola, företag, förening eller organisation bestående av minst 20 personer (ej familjer). 

Beställning
Beställning skall ske skriftligen via mail och presenterad offert skall godkännas för att denna skall kunna åberopas av beställaren eller KSR. Presenterad offert är giltig i två veckor. I bekräftelsen skall priset anges noga och en specifikation av vad som har beställts. Vid behov har KSR rätt att begära uppgifter om gruppen innan godkänd offert. Organisationsnummer ska anges vid bokningstillfället.

Skipass, skidhyra och måltider
Förbeställning av skipass, skidhyra och måltider ska vara KSR tillhanda senast 14 dagar före ankomst och vara en samlad beställning för att gruppen ska erhålla gruppriser. 

Betalning
Beställaren är ansvarig för samtliga, uppkomna kostnader. Vid uppdelad betalning inom gruppen ansvarar beställaren för kostnadsuppdelning. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta ej en sänkning av priset. Betalning skall erläggas enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura skall beställaren erlägga full likvid 30 dagar från fakturadatum. Om betalningsfristen överskrids har Kläppen Ski Resort AB rätt att debitera dröjsmålsavgift på 10% av slutlikviden.

Förskottsbetalning
Kläppen Ski Resort AB begär förskottsbetalning av logi. Erläggs ej förskottsbetalning inom avtalad tid är beställningen ej bindande för KSR. Förskottsbetalning motsvarar 25% av totalbeloppet och betalning ska ske senast 30 dagar efter mottagen bekräftelse. Återstående betalning av logi skall vara inbetald till KSR senast 36 dagar före ankomst. Vid beställning av Logi inom 36 dagar före ankomst betalas hela beloppet inom 10 dagar efter fakturamottagandet.

Om- och avbeställningsskydd
Du kan köpa vårt om- och avbeställningsskydd fr. 395 SEK per stuga/lägenhet. Om- och avbeställningsskyddet kan endast köpas vid bokningstillfället. När du har köpt ett avbeställningsskydd så kan du av eller omboka fram till dagen innan ankomst, det som krävs är ett giltigt intyg.
Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. Iäkare, rektor vid indragen skolresa, myndighet, arbetsgivare eller skyddsbolag. Intyget ska vara oss tillhanda inom 14 dagar från avbokningsdagen.

Avbokning
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss på Kläppen Ski Resort. Vid avbokning måste du uppge ditt bokningsnummer. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan än Kläppens bokning. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning. Om du avbokar tidigare än 36 dagar före ankomst, behåller vi en avbokningsavgift om 500 SEK / boende + ev. avbeställningsskydd.
Om du avbokar när det är 35 dagar eller färre kvar till ankomst och inte har köpt ett om och avbeställningsskydd behåller KSR 100% av logipriset.
Om du har köpt ett avbeställningsskydd kan du avboka fram till dagen innan ankomst, vi behåller då 500 SEK / boende samt det köpta om och avbeställningsskyddet, det som krävs är ett giltigt intyg.