HÖSTEN

HÖSTEN 2022

BOKNINGEN 
22/8-23/10 Mån-fre 08.30-16.30 (stängt 12.00-13.00)
24/10-10/12 Mån-fre 08.30-16.30 (stängt 12.00-13.00) 
Lör-sön 10.00-14.00 

HOTELL KURBITS
8/11-15/12 Fre -lör 09.00-16.00 sön 10.00-13.00

KLÄPPEN SHOP
26/8 – 6/11 fre - sön 08.30 - 18.00 
Höstlovet Mån - sön 08.30 - 18.00 

KLÄPPEN ARENA
26/8 – 6/11 Fre - sön 09.00-18.00 
Höstlovet -Mån - sön 09.00 - 18.00