Kläppen Syd

Kläppen Ski Resort kommer att utöka sitt skidsystem med fem nya pister och en ny lift. Det nya skidområdet på Kläppen i Sälen kommer heta Kläppen Syd och ligga strax söder om den befintliga anläggning.

Det som var kvar inför utbyggnaden av Kläppens skidområde var ett enklare samråd med Länsstyrelsen gällande skogsavverkningen. I normala fall är avverkning inget tidskrävande, men på grund av två faktorer har bygget nu blivit framskjutet.

Anledning till att bygget är framskjutet:

  • Pandemin, Covid -19.
  • En ny remiss för EU direktiv som under sommaren 2021 blev ett direktiv.
  1. Våren 2020 var samtliga anläggningar tvungna att stänga ner all verksamhet på grund av den rådande pandemin. Inför vintersäsongen 20/21 tog branschen, Smittskydd Dalarna och Folkhälsomyndigheten fram flertalet försiktighetsåtgärder och riktlinjer för att kunna öppna Sveriges skidanläggningar. Den abrupta stängningen vintersäsongen 19/20 hade dock skapat en stor omsättningstapp för Kläppen, ett omsättnings- och lönsamhetstapp som även drabbade nästkommande vintersäsong 20/21. Den negativa trenden måste brytas innan utbyggnationen kan påbörjas.

  2. Europeiska kommissionen har framfört synpunkter i en formell underrättelse på hur det s.k. MKB- Direktivet* har genomförts i svensk rätt. Med anledning av kommissionens synpunkter har en översyn av genomförandet inletts av Regeringskansliet. Den del av översynen som avser plan- och bygglagen (2010:900), förkortat PBKL, ligger nu hos kommuner och regioner. MKB- direktivet innehåller krav på att ska ske en systematisk bedömning av den miljöpåverkan som projekt, på grund av sin art, storlek eller lokalisering, kan medföra.

*Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljö av vissa offentliga och privata projekt, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU.

Kläppen påverkas av detta eftersom det är ett projekt inom turism och fritid (bygge av skidbackar, skidliftar och linbanor och tillhörande anläggningar).

EU direktiv

Regionerna fick remissarbetet våren 2020, varav Länsstyrelsen valde att invänta resultatet. Sommaren 2021 blev remissen ett direktiv. I dagsläget pågår arbetet med en regelrätt, MKB, för Kläppen Syd samt en naturinventering. När naturinventeringen är klar kan detaljplanen startas. När den sedan är godkänd kan projektet startas.

Den nuvarande målsättning är att öppna Kläppen Syd till vintersäsongen 24/25.


Kläppen Syd

Kläppen Syd är en utbyggnad av Kläppens skidområde. Det nya området kommer ligga strax söder om den befintliga anläggningen och ske i totalt fyra etapper. Första etappen kommer kallas Backholens skidområde.

Vårt mål är att vi ska vara Skandinaviens mest upplevelserika vintersemesterort för barnfamiljer.

Backholens skidområde, den första etappen av Kläppen Syd, kommer att infatta fem nya pister och en ny stollift. Det nya området kommer gå att nå från gondolens toppstation samt den nya liften. Terrängen och lutningen på den aktuella bergssidan ger de nya pisterna svårighetsgraderna blå och grön. 

Det utökade skidsystemet med nya pister och lift är ett led i att nå det målet. Vi på Kläppen vill erbjuda mer skidåkning och vi väljer att ta ett steg i taget.  Vi ser till att klara av samtliga investeringar samt växa i lagom takt.