Fiska i vattendrag kring Kläppen

Det fullständigt kryllar av fint fiske i området runt Kläppen. Här finns det möjlighet till flugfiske - som för många är det första man associerar fiske i Sälen med. Även insjöfiske och mete är utbrett.

Fiska i Sälen här finns det gött om öring, röding, harr, abborre och gädda. Flugfiska eller meta vi har fisket för alla. Kläppen i Gråhedsdammen med Put and Take

Put & Take - strax söder om Kläppen
Från Kläppen sett är det närmaste fiskealternativet Gråhedsdammen. Här kan ni smidigt köpa fiskekort på plats för Put and take-fiske. 

Fiske i älven
Exempel på vattendrag med riktigt bra fiske är Furuälven, Görälven och Västerdalälven där röding och sik är vanligt förekommande. 

Fiskekort & båtuthyrning
Fiskekort sälj i campingreceptionen och i butiken på Hotell Kurbits. Roddbåt kan hyras i receptionen på Kläppens Camping.

Fiskekort i Sälen

Fiskekort innefattar strömmande vatten, sjöar och bäckar. I Sälen finns det två olika, ena är fiskekort för Transtrands fiskevårdsområde (områden norr om Kläppen) och den andra är fiskekort för Lima fiskevårdsförening (områden söder om Kläppen). Fiskekorten köper du i receptionerna på Kläppens Camping eller Hotell Kurbits.