Välkommen till Kläppens Online Owner System

Här loggar du som stugägare in för att kontrollera bokade och obokade perioder, för att boka in egna veckor, för att få en ekonomisk översikt samt för att administrera dina uppgifter. Om du har några frågor kring inloggningen, vänligen kontakta Kläppens Ägarservice.
Logga in på Online Owner System >>

 

Kontaktuppgifter Kläppens Ägarservice:
agarservice@klappen.se alt. +46(0)280-96290

 

Stugägarföreningen
Alla stugägare är välkomna och viktiga som medlemmar i den ideella föreningen Stugägarföreningen. På Vårat Kläppen kan du läsa mer om Stugägarföreningen och få mer information om hur saker och ting fungerar för stugägare i Kläppen, vem som ansvarar för vad m.m. Läs mer >>