GDPR

Vi bryr oss om din integritet
Vi vill på alla sätt vi kan skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som är gäst på Kläppen.  För att göra det behöver vi spara vissa personuppgifter, så att du kan få personliga erbjudanden och ta del av våra digitala tjänster.

Fotografering och filmning
Med våra videobloggar ger vi en bild av upplevelsen på Kläppen. De används på vår webb och i sociala medier. Förutom filmning så fotograferar vi i marknadsföringssyfte.

Vid filmning och fotografering av enskilda personer ber vi alltid om samtycke. Vid filmning spelar vi in samtycket. I övriga fall är de skriftliga.

Om du ser att du medverkar i en bild eller film och inte vill att den ska publiceras är du välkommen att kontakta oss på info@klappen.se. Du har alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke.

Eftersom tusentals människor rör sig på anläggningen kan bilder och filmer visa folksamlingar och större grupper. I dessa fall åberopar vi den rättsliga grunden intresseavvägning. Det betyder att anledningen att visa upp bilden eller filmen väger tyngre än den personliga integriteten hos dem som syns på bild. Om du medverkar i ett sådant sammanhang och finner det störande ber vi dig kontakta oss på info@klappen.se