Allmänna villkor

Vad gäller när jag bokar en stuga eller lägenhet? 
Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter. Antagna av Föreningen Sverige Turism den 29 maj 1990 efter överläggningar med Konsumentverket. Om uthyraren tillämpar särskilda villkor, har dessa tryckts med kursiv stil här nedan. 
Lägsta ålder för att boka stuga/lägenhet är 20 år. 

Vem är ansvarig? 
Kläppen Ski Resort AB, 780 67 SÄLEN, tel. +46(0)280-96 200 

Som uthyrare är vi skyldiga se till att; 

 • Du får en bekräftelse på din bokning samt uppgift om var nyckeln hämtas.
 • Stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller borde känna till. (Försök att få sådant på papper för säkerhets skull).
 • Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning. 

Vid missnöje gällande logi, vänder du dig till Kläppens bokning. Läs mer om detta nedan. 

När blir min bokning bindande? / När ska jag betala? 
När du slutfört din bokning och valt betalsätt hos vår samarbetspartner så är din bokning bindande. Ni har alltid möjligheten att avboka er bokning senast 36 dagar före ankomst mot en avbokningskostnad. 

Vad händer om jag inte betalar i tid? 
Vid sen betalning av er bokning kommer påminnelser skickas ut av Klarna. Vid utebliven betalning kan påminnelseavgifter/inkassoåtgärder komma vidtas. Läs mer om Klarnas villkor här >>

Vid uteblivet val av betalsätt kommer det skickas en påminnelse från Kläppen med en länk till Klarna där ett betalningsalternativ måste väljas inom 48 timmar, uteblir detta så kan er bokning komma att bokas av. Detta gäller även för skidskola, Skipass, skidhyra etc. 

Har ni funderingar kring din betalning kontakta Kläppens bokning för mer information. 

Vad har jag för rättigheter? 
Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och Kläppen måste godta den personen om inte särskilda skäl föreligger. Du måste meddela byten senast 5 dagar före ankomst till Kläppen. Vid ändringar i bokningar tar Kläppen ut en ändringsavgift på 195 SEK. 

Om stugan/lägenheten inte tillhandahålls i det skick som framgår på bekräftelsen och vi inte klarar av att erbjuda dig en annan likvärdig stuga/lägenhet, så har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då betala tillbaka det du betalat oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheten. 

Om du har klagomål vid ankomst till din stuga/lägenhet, skall detta framföras till Kläppens reception/bokning, snarast möjligt, dock senast klockan 11.00 dagen efter ankomst.  Fel som uppstår under vistelsen, skall du anmäla omgående, så att vi får en chans att åtgärda detta. 

Vad har jag för skyldigheter? 
Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller: 

 • Mellan kl. 23.00 och kl. 07.00 ska du iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du, dina medresenärer eller någon annan som bereds tillträde till boendet, varit vårdslös. Vid ev. överträdelser har Kläppen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. I de fall då avtalet sägs upp måste du och ditt sällskap flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet.
 • Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) 
 • Du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen eller incheckningen.
 • Kläppen har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om du eller någon annan i ditt sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller i dess område eller om boendet används till ej avsett ändamål. I de fall då avtalet sägs upp måste du och ditt sällskap flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet. Överträdelser av ovanstående medför en kostnad för ersättning, från 2 500 SEK.
 • Överträdelser av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad, från 2500 SEK.
 • Du får inte ladda elbil eller hybridbil från vanligt eluttag, i eller utanför stugan/lägenheten. Detta innebär brandfara. Överträdelse av förbudet debiteras en avgift på 3500 SEK samt kan leda till uppsägning av hyresavtalet. Kläppen har rätt att koppla ur er laddningskabel om den används för laddning av elfordon på annan plats än anvisad ladd-plats.
 • Vid ej godkänd avresestädning efter er avresa debiteras ni i efterhand med lägst 2 500 SEK.
 • Du måste lämna tillbaka samtliga nycklar till din stuga/lägenhet vid utcheckning. Om du glömmer det, eller tappar bort en nyckel, sker låsbyte i stugan/lägenheten du har hyrt och du kommer då att debiteras en avgift för bytet, från 2 500 SEK. 

 

Krig, naturkatastrofer, strejker mm: 
Parterna har rätt att träda från hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad uu betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten. 

 

Vad händer om vi inte kommer överens? 
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Fel som uppstår under vistelsen, ska du anmäla inom skälig tid under vistelsen så att Kläppen Ski Resort får en chans att rätta till det. Om vi inte kommer överens, kan du vända Dig till Allmänna Reklamations Nämnden (ARN). 

 

Övrigt:

 • De stugor/lägenheter som uthyres av förmedlaren ägs inte av förmedlaren utan uthyres endast för bostadsägarens räkning. Standard och utrustning varierar.
 • Stugorna/lägenheterna är utrustade för självhushåll. WC-papper, sänglinne och handdukar måste dock gästerna själva ta med sig.
 • Stugorna/lägenheterna disponeras i enlighet med beskrivningen på din bekräftelse. Kartor och ritningar ger enbart en ungefärlig bild av lokalisering och utrymme.  
 • Kläppen kompenserar inte för kostnadsfria tjänster som erbjuds i boendet under er vistelse.

Förekomst av TV/radio/WIFI*/kaffebryggare mm. innebär inte att Kläppen, som förmedlar logi, ansvarar för att utrustningen fungerar. 

 *WIFI tillhandahålls i vissa boenden kostnadsfritt av stugägaren. Vid problem med WIFI hänvisar vi till Kläppens fria surf-zoner;  http://klappen.se/om-klappen/wifi-zoner/