Boknings- och betalningsinformation

Känn dig trygg att boka din nästa vintersemester på Kläppen i Sälen!
Med "Om- och avbeställningsskyddet" som kostar 395 SEK per stuga/lägenhet - kan du känna dig trygga att boka på Kläppen i Sälen. Vårt sätt att resa har tagit lite annorlunda former i och med Covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vill så klart bidra till att du tryggt och flexibelt kan justera dina resplaner. Om Folkhälsomyndigheten, eller andra myndigheter (även utländska), avråder* för resor som inte är nödvändiga inom landet, har du som gäst rätt att omboka eller avboka din vistelse på Kläppen. Du kan omboka & avboka fram till dagen före ankomst.
* avrådan innebär en reserestriktion eller ett förbud att resa inom landet.

Vid ombokning till en dyrare period betalar du mellanskillnaden, vid ombokning till ett lägre pris, återbetalas mellanskillnaden till dig. Du kan boka om till både sommarsäsongen 2021 och vintersäsongen 2021/2022. 

Utöver dessa generösa ombokningsregler har vi även något som vi kallar för "Snögaranti". Detta innebär att vi kommer ha minst 14 pister och 2 km längdspår öppna från säsongsstart den 11 december 2020 till säsongsslut den 11 april 2021. Om vi inte kan uppfylla dessa snögarantier har du som gäst rätt till att få tillbaka din stughyra om förmedling skett via Kläppens bokning. Vill du besöka oss även fast vi inte klarat av snögarantin - får du 20% rabatt på Skipass oavsett längd.

Vi att du ska känna dig trygg med att boka din vistelse hos oss. Nu hoppas vi på mycket #kläppensnö och en ljusare framtid.

När du bokar i Kläppens onlinebokning tillåter du oss att spara dina personuppgifter. Detta gör vi för att kunna skicka nödvändig information till dig gällande din bokning och för att hjälpa dig med din bokning efter bokningstillfället. Kontakta oss om du vill att vi ska ta bort dina personuppgifter som vi har sparade

Vi använder oss av KLARNA.
Klarnas betalningsalternativ
Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

  • Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.
  • Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.
  • Betala Direkt: Automatisk dragning från ditt bankkonto: baseras på autogiro och ditt konto debiteras ca två bankdagar efter köpet genomförts eller att varan skickats. Villkoren för användande av autogiro finner du här.
  • Banköverföring: Ditt konto debiteras omedelbart efter att beställningen har lagts.
  • Kortbetalning: Du kan använda dig av ditt VISA eller Mastercard.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

Vad gäller när jag bokar en stuga eller lägenhet?

Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter. Antagna av Föreningen Sverige Turism den 29 maj 1990 efter överläggningar med Konsumentverket. Om uthyraren tillämpar särskilda villkor, har dessa tryckts med kursiv stil här nedan.

Lägsta ålder för att boka stuga/lägenhet är 20 år.

Vem är ansvarig?
Kläppen Ski Resort AB, 780 67 SÄLEN, tel. 0280-96 200

Som uthyrare är vi skyldiga se till att;
-  du får en bekräftelse på din bokning samt uppgift om var nyckeln hämtas.
-  stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller borde känna till. (Försök att få sådant på papper för säkerhets skull).
-  du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.

Vid missnöje gällande logi, vänder du dig till Kläppen Ski Resort. Läs mer om detta nedan.

När blir min bokning bindande? / När ska jag betala?
När du slutfört din bokning och valt betalsätt hos vår samarbetspartner så är din bokning bindande. Ni har alltid möjligheten att avboka er bokning innan 60 dagar före ankomst mot en avbokningskostnad.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Vid sen betalning av er bokning kommer påminnelser skickas ut av Klarna. Vid utebliven betalning kan påminnelseavgifter/inkassoåtgärder komma vidtas. Läs mer om Klarnas villkor här.

Vid uteblivet val av betalsätt kommer det skickas en påminnelse från Kläppen med en länk till Klarna där ett betalningsalternativ måste väljas inom 48 timmar, uteblir detta så kan er bokning komma att bokas av.

Detta gäller även för skidskola, skipasss, skidhyra etc.

Har du en bokning som är gjord med ett annat betalsätt än Klarna kommer en påminnelse skickas via Nets/Arvato , Vid utebliven betalning kan påminnelseavgifter/inkassoåtgärder komma vidtas.

Har ni funderingar kring din betalning kontakta Kläppens bokning för mer information.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen till oss på Kläppen Ski Resort. Vid avbokning måste du uppge ditt bokningsnummer. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan än Kläppens bokning. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning. Vi ansvarar ej för avbokningar när avbokningen sker via extern part.

När jag har köpt ett om- och avbeställningsskydd:
- Om du avbokar tidigare än 60 dagar före ankomst, behåller vi en avbokningsavgift om 500 SEK/boende samt om- och avbeställningsskydd.
- Om du avbokar när det är mindre än 60 dagar kvar (dock fram till dagen innan ankomst) får du pengarna tillbaka. Det som krävs då är ett giltigt intyg. Vi behåller en avbokningsavgift om 500 SEK per stuga/lägenhet samt om- och avbeställningsskydd. Läs mer nedan.
- Om du avbokar när det är mindre än 60 dagar kvar till ankomst och inte har giltigt intyg så behåller vi 100 % av logipriset.

När jag inte har köpt ett om- och avbeställningsskydd:
- Om du avbokar tidigare än 60 dagar före ankomst, behåller vi en avbokningsavgift om 500 SEK/boende.
- Om du avbokar när det är mindre än 60 dagar kvar till ankomst behåller vi 100 % av logipriset.

Om- och avbeställningsskydd
Du kan köpa vår om- och avbeställningsskydd, den kostar högst 395 SEK per stuga/lägenhet. Om- och avbeställningsskydden kan endast köpas vid första bokningstillfället.  

Ombokning; när du har köpt vårt om- och avbeställningsskydd kan du fritt omboka fram till dess att det är 60 dagar kvar till ankomst. Vid ombokning till en dyrare period betalas mellanskillnaden av dig, vid ombokning till ett lägre pris återbetalas mellanskillnaden till dig. Du behöver inte ange någon orsak eller lämna något intyg. Ombokning är ej möjlig när det är 59 dagar kvar eller mindre till ankomst.  

Avbokning; Du kan avboka fram till dagen före ankomst med om- och avbeställningsskyddet och återfå allt utom en avbokningsavgift om 500 SEK + det erlagda om- och avbeställningsskyddet.  

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:

- dödsfall, sjukdom eller olycksfall, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
- inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
- Det inträffar någon allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.
- uppsägning av arbete
- skilsmässa

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. Iäkare, myndighet, arbetsgivare eller skyddsbolag. Intyget ska vara oss tillhanda inom 14 dagar från avbokningsdagen.

Bokade tillägg; kan avbokas fram till och med dagen före första giltighetsdag. Hit hör alla bokade tillägg till boendet så som avresestädning och sänglinne samt under vintersäsong skidhyra, skidskola och ski pass.

Om jag väljer att inte köpa Kläppens om- och avbeställningsskydd?
Utan Kläppens om- och avbeställningsskydd kan jag inte byta boende, boka om till en annan period eller avboka och få pengar tillbaka vid avbokning (när det är mindre än 60 dagar kvar till ankomst). 

Vad har jag för rättigheter?
Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och Kläppen måste godta den personen om inte särskilda skäl föreligger. Du måste meddela byten senast 5 dagar före ankomst till Kläppen. Vid ändringar i bokningar tar Kläppen ut en ändringsavgift på 195 SEK.

Om stugan/lägenheten inte tillhandahålls i det skick som framgår på bekräftelsen och vi inte klarar av att erbjuda dig en annan likvärdig stuga/lägenhet, så har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då betala tillbaka det du betalat oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheten.

Om du har klagomål vid ankomst till din stuga/lägenhet, skall detta framföras till Kläppens reception/bokning, snarast möjligt, dock senast klockan 11.00 dagen efter ankomst.  Fel som uppstår under vistelsen, skall du anmäla omgående, så att vi får en chans att åtgärda detta.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller:

- Mellan kl. 23.00 och kl. 07.00 ska du iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du, dina medresenärer eller någon annan som bereds tillträde till boendet, varit vårdslös. Vid ev. överträdelser har Kläppen Ski Resort rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. I de fall då avtalet sägs upp måste du och ditt sällskap flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet.

- Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) 
- Du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen eller incheckningen.
- Kläppen Ski Resort har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om du eller någon annan i ditt sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller i dess område eller om boendet används till ej avsett ändamål. I de fall då avtalet sägs upp måste du och ditt sällskap flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet. Överträdelser av ovanstående medför en kostnad för ersättning, från 2 500 SEK.
- Överträdelser av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad, från 2500 SEK.
- Vid ej godkänd avresestädning efter er avresa debiteras ni i efterhand med lägst 2 500 SEK.
- Du måste lämna tillbaka samtliga nycklar till Din stuga/lägenhet vid utcheckning. Om Du glömmer det, eller tappar bort en nyckel, sker låsbyte i stugan/lägenheten Du har hyrt och Du kommer då att debiteras en avgift för bytet, från 2 500 SEK.


Krig, naturkatastrofer, strejker mm:
Parterna har rätt att träda från hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken Du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad Du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Fel som uppstår under vistelsen, ska Du anmäla inom skälig tid under vistelsen så att Kläppen Ski Resort får en chans att
rätta till det. Om vi inte kommer överens, kan Du vända Dig till Allmänna Reklamations Nämnden (ARN).

Övrigt
- De stugor/lägenheter som uthyres av förmedlaren ägs inte av förmedlaren utan uthyres endast för bostadsägarens räkning. Standard och utrustning varierar.
- Stugorna/lägenheterna är utrustade för självhushåll. WC-papper, sänglinne och handdukar måste dock gästerna själva ta med sig.
- Såväl lördags som söndagsbyte tillämpas. Kontrollera ankomst- och avresedatum på bekräftelsens framsida.

Stugorna/lägenheterna disponeras i enlighet med vägbeskrivning. Kartor och ritningar ger enbart en ungefärlig bild av lokalisering och utrymme. Förekomst av TV/radio/WIFI*/kaffebryggare mm. innebär inte att Kläppen Ski Resort, som förmedlar logi, ansvarar för att utrustningen fungerar.
 *WIFI tillhandahålls i vissa boenden kostnadsfritt av stugägaren. Vid problem med WIFI hänvisar vi till Kläppens fria surf-zoner; http://klappen.se/om-klappen/wifi-zoner/