Om- & avbeställningsskydd

Känn dig trygg med Kläppens Om- & avbeställningsskydd, då kan du om och avboka fram till 36 dagar före ankomst.

Du köper ditt Om- och avbeställningsskydd i samband med bokningstillfället av ditt boende, du kan inte komplettera din bokning i efterhand. Om - och avbeställningsskyddet har ett pris från 395 SEK.

När du har köpt ett om- och avbeställningsskydd 

Vad gäller om jag vill omboka? 
När du har köpt vårt om- och avbeställningsskydd kan du fritt omboka fram till dess att det är 36 dagar kvar till ankomst.  

 • Vid ombokning till en dyrare period betalas mellanskillnaden av dig, vid ombokning till ett lägre pris återbetalas mellanskillnaden till dig.
 • Du behöver inte ange någon orsak eller lämna något intyg.
 • Ombokning är ej möjlig när det är 35 eller förre dagar kvar till ankomst.  
 • Ombokning kan endast ske via Kläppens bokning per mail eller telefon.

Vad gäller om jag vill avboka? 
Du avbokar din bokning via mail eller telefon till oss på Kläppen och vid avbokning måste du uppge ditt bokningsnummer, avbokningen räknas inte om den görs till någon annan än Kläppens bokning. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning. Vi ansvarar ej för avbokningar när avbokningen sker via extern part. 

 • Du kan avboka fram till 36 dagar före ankomst utan orsak/anledning. Du återfår hela summan förutom 500 SEK i avbokningskostnad samt kostnaden för Om- och avbeställningsskyddet.
 • Vid avbokning från 35 dagar, fram till dagen innan ankomst, krävs ett giltigt intyg för avbokningen. Du återfår hela summan förutom 500 SEK i avbokningskostnad samt kostnaden för Om- och avbeställningsskyddet.
 • Om du avbokar när det är 35 dagar eller färre kvar till ankomst och inte har giltigt intyg så behåller vi 100 % av logipriset. 

Giltigt intyg
Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. Iäkare, myndighet, arbetsgivare eller skyddsbolag. Intyget ska vara oss tillhanda inom 14 dagar från avbokningsdagen. Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade: 

 • Dödsfall, sjukdom eller olycksfall, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
 • Inkallelse till försvarsmakten eller civilförsvaret.
 • Det inträffar någon allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.
 • Uppsägning av arbete (ej beviljad ledighet räknas inte som ett giltigt skäl).
 • Skilsmässa 

När du inte har köpt ett om- och avbeställningsskydd: 


Vad gäller om jag vill avboka? 

 • Om du avbokar när det är 36 dagar eller mer kvar till ankomst, behåller vi en avbokningskostnad om 500 SEK/ boende.
 • Om du avbokar när det är 35 dagar eller mindre kvar till ankomst behåller vi 100% av logipriset. 

Vad gäller om jag vill omboka? 
Utan Kläppens om- och avbeställningsskydd kan du inte byta boende eller boka om till en annan period.

Bokade tillägg

Tillägg kan avbokas fram till och med dagen före första giltighetsdag. Hit hör alla bokade tillägg till boendet så som avresestädning och sänglinne samt under vintersäsongen skidhyra, skidskola och Skipass. Detta gäller oavsett om du har köpt ett om- och avbeställingsskydd eller inte.