Skicart

En skicart består av en stabil sits monterad på fyra skidor. Skicarten är stadig och det krävs inte mycket styrka och balans av åkaren. Med de främre skidorna styrs och bromsas skicarten. Skicarten kan styras av åkaren med spakar för händerna. Behöver åkaren hjälp att styra kan en medåkare göra detta bakifrån med en eller två skacklar. Skicart kan du åka i de flesta släpliftar hos oss.

För att få åka lift och köra skicart på egen hand utan skidlärare krävs att åkaren genomgått en utbildning och avlagt ett godkänt licensprov bestående av både teori och praktik. Utbildning och licenstagning får endast ske genom SLAO:s godkända utbildningar med behöriga instruktörer.