Årets skidambassadör

Årets Skidambassadör -  Kläppen Ski Resort

Priset tilldelas en skidanläggning för ett utomordentligt engagemang och en idérikedom som bidragit till att utveckla branschen på ett område – verksamhetsmässigt eller geografiskt – långt utöver det vanliga.

Motivering Kläppen: Parkproffs med oslagbar stämning, snöläggning och gästfokus. Med internationell ryktbarhet värnas och vårdas en schysst och överraskande snösportprodukt, som står i en klass för sig. Det är i Kläppen det händer.

På Kläppen är vi fantastiskt stolta och glada till priset som vi har blivit tilldelade av Svenska Skidanläggningars Organisation SLAO /-nOppa-