Har du symtom

Nedanstående symtom kan tyda på Covid-19. Om du eller något i ditt sällskap visar någon av symtomen, vänligen besök 1177.se för vägledning.

 

Symptom som kan tyda på Covid-19:
• Hosta
• Feber
• Andningsbesvär
• Snuva
• Nästäppa
• Halsont
• Huvudvärk
• Illamående
• Diarré
• Värk i muskler och leder
• Bortfall av lukt och smak

Besök 1177.se för mer information >>

Provtagningskit Covid-19
På Kläppen finner du en obemannad station för egenprovtagning strax norr om Välkomstcentret. Stationen är öppen måndag till
fredag kl. 08.00-14.00 och lördagar kl. 08.00-13.00. Söndagar är stationen stängd.