Du kan köpa vårt Om- och avbeställningsskydd, det kostar högst 395 SEK per stuga/lägenhet. Om- och avbeställningsskyddet kan endast köpas vid första bokningstillfället och kan ej kompletteras i efterhand.  

När du har köpt ett Om- och avbeställningsskydd har du möjlighet att avboka din vistelse och återfå hela summan förutom 500 SEK i avbokningskostnad samt kostnaden för Om- och avbeställningsskyddet. 

Vad gäller om jag vill omboka? 
När du har köpt vårt om- och avbeställningsskydd kan du fritt omboka fram till dess att det är 60 dagar kvar till ankomst.  

 • Vid ombokning till en dyrare period betalas mellanskillnaden av dig, vid ombokning till ett lägre pris återbetalas mellanskillnaden till dig. 
 • Du behöver inte ange någon orsak eller lämna något intyg.
 • Ombokning är ej möjlig när det är 59 eller färre dagar kvar till ankomst.  

Vad gäller om jag vill avboka? 
Du kan avboka muntligen till oss på Kläppen. Vid avbokning måste du uppge ditt bokningsnummer, avbokningen räknas inte om den görs till någon annan än Kläppens bokning. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning. Vi ansvarar ej för avbokningar när avbokningen sker via extern part. 

 • Du kan avboka fram till 60 dagar före ankomst utan orsak/anledning.
 • Vid avbokning när det är mindre än 59 dagar kvar, fram till dagen innan ankomst, krävs ett giltigt intyg* för avbokningen. 
 • Om du avbokar när det är mindre än 60 dagar kvar till ankomst och inte har giltigt intyg så behåller vi 100 % av logipriset. 

*Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. Iäkare, myndighet, arbetsgivare eller skyddsbolag. 

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade: 

 • Dödsfall, sjukdom eller olycksfall, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
 • Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
 • Det inträffar någon allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.
 • Uppsägning av arbete
 • Skilsmässa 

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. Iäkare, myndighet, arbetsgivare eller skyddsbolag. Intyget ska vara oss tillhanda inom 14 dagar från avbokningsdagen. 

Bokade tillägg; kan avbokas fram till och med dagen före första giltighetsdag. Hit hör alla bokade tillägg till boendet så som avresestädning och sänglinne samt under vintersäsong skidhyra, skidskola och Skipass. 

 

När jag inte har köpt ett om- och avbeställningsskydd: 

Vad gäller om jag vill avboka? 

 • Om du avbokar tidigare än 60 dagar före ankomst, behåller vi en avbokningsavgift om 500 SEK/boende.
 • Om du avbokar när det är mindre än 60 dagar kvar till ankomst behåller vi 100% av logipriset. 

Vad gäller om jag vill omboka? 

Utan Kläppens om- och avbeställningsskydd kan jag inte byta boende, boka om till en annan period eller avboka och få pengar tillbaka vid avbokning (när det är mindre än 60 dagar kvar till ankomst).