Välkommen till FIS-tävlingar i slalom och storslalom

Kläppen Ski Resort står som arena för FIS-tävlingar i storslalom vecka 3 och slalom vecka 11

Lördag och söndag vecka 3
Kläppen Ski Resort står som arena för FIS-tävlingar i storslalom.
Tävlingarna, som är lördagen och söndagen (22–23/1 2022), kommer att gå i  delar av Älgstråket, Bäverdalen och Lostupet, varpå delar av dessa backar kommer att vara avstängda. På bilderna nedan kan du se avstängda områden under helgen.
Lördag och söndag den 22 och 23 januari (Avstängda områden i gult)


Fredag och lördag vecka 11
Kläppen Ski Resort står som arena för FIS-tävlingar i slalom. 
Tävlingarna, som är fredag och lördagen (18–19/3 2022), kommer att gå i delar av Bäverdalen och Lostupet, varpå delar av dessa backar kommer att vara avstängda. 
På bilden nedan kan du se avstängda områden under helgen.
Fredag och lördag den 18 och 19 mars (Avstängda områden i gult)

 

Fredag-Lördag

09:00-18:00 (v.11)

Lördag-Söndag

09:00-18:00 (v.3)