Hyrregler och försäkring

 • Legitimation är obligatorisk.
 • Hyrestagaren är ersättningsskyldig om hyrd utrustning saknas.
 • Vid skidbrott är du ersättningsskyldig om inte skadan uppkommit pga fabrikationsfel. Vid ovarsamhet är hyrestagaren ersättningsskyldig för uppkomna skador. Utrustningen skall vara rengjord vid återlämnandet, annars debiteras hyrestagaren rengöringen.
 • Förlängning av hyrestiden skall göras innan den gamla hyrestiden gått ut.
 • Återlämnas ej utrustningen till uthyrningen debiteras fullt värde.
 • All betalning sker i förskott. Återbetalning av hyresbeloppet görs endast vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg.

För att slippa onödiga utgifter om olyckan skulle vara framme, kan du teckna vårt förmånliga hyrskydd. Skyddet täcker stöld och skada på din hyrutrustning med en självrisk på 300 SEK.

Villkor:
 • Skyddet gäller skidor, snowboard, blades och längdskidor (ej pjäxor, hjälmar, stavar etc).
 • Om utrustningen blir stulen, förväxlad eller saknas så får man en kostnadsfri ersättningsutrustning under resterande del av av hyresperioden utan självrisk.
 • Skyddet täcker inte skador på din utrustning vid uppenbara tecken på ovarsam hantering, tex vid repor uppkomna vid åkning utanför markerad nedfart eller på parkering/grusväg.
 • Vid uppenbar oaktsamhet debiteras fullt försäljningsvärde.
 • Nattetid skall utrustningen vara inläst. Takboxar, bilar och dyl godkänns ej.
 • Om utrustningen blir stulen eller skadad anmäls detta omgående till skiduthyrning.