Hyrregler och försäkring

Med Kläppens förmånliga hyrförsäkring slipper du onödiga utgifter om olyckan skulle vara framme. Skyddet täcker stöld och skada på din hyrutrustning med en självrisk på 300 SEK.

Kläppens hyrförsäkring

Om din utrustning blir stulen, förväxlad eller saknas får du en kostnadsfri ersättningsutrustning under resterande del av hyresperioden. Ersättningsutrustningen hämtar du ut i Kläppens skiduthyrning.

Prislista 23/24

 
1 dag 50 SEK
2 dagar 70 SEK
3 dagar 80 SEK
4 dagar 90 SEK
5 dagar eller fler 100 SEK

Villkor:

Skyddet gäller alpina skidor, snowboard, blades och längdskidor. Om utrustningen blir stulen eller skadad anmäls detta omgående till Kläppens skiduthyrning. 

 

  • Skyddet täcker inte skador på din utrustning vid uppenbara tecken på ovarsam hantering, tex vid repor uppkomna vid åkning utanför markerad nedfart eller på parkering/grusväg. Vid uppenbar oaktsamhet debiteras fullt försäljningsvärde. 
  • Vid skidbrott är du ersättningsskyldig om inte skadan uppkommit pga fabrikationsfel. Vid ovarsamhet är hyrestagaren ersättningsskyldig för uppkomna skador. Utrustningen skall vara rengjord vid återlämnandet, annars debiteras hyrestagaren rengöringen.
  • Nattetid skall hyrutrustningen vara inlåst i skidskåp alt. i boendet. Har skidutrustningen blivit stulen utanför stugan, från takbox eller bil debiteras fullt försäljningsvärde. 
  • Återlämnas ej utrustningen till uthyrningen debiteras fullt värde. 
  • Skidhyran kan avbokas fram till och med dagen före första giltighetsdag.

Legitimation är obligatorisk när du tecknar Kläppens hyrförsäkring. Betalningen sker i förskott. Återbetalning av hyresbeloppet görs endast vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg.