Väder just nu:

0 cm

Öppna backar: 0 st

Öppna liftar: 0 st

Öppna skidspår: 0 st

Vad gäller när jag bokar en stuga eller lägenhet?

Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter. Antagna av Föreningen Sverige Turism den 29 maj 1990 efter överläggningar med Konsumentverket. Om uthyraren tillämpar särskilda villkor, har dessa tryckts med kursiv(lutande) stil här nedan. Lägsta ålder för att boka stuga/lägenhet är 20 år.

Vem är ansvarig?
Kläppen Ski Resort AB, 780 67 SÄLEN, tel. 0280-96 200
Som uthyrare är vi skyldiga se till att:

 • du får en bekräftelse på din bokning samt uppgift om var nyckeln hämtas.
 • stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller bort känna till. (Försök att få sådant på papper för säkerhets skull).
 • du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
 • du får disponera lägenheterna i Sjungarbacken från kl. 14.00 avtalad ankomstdag till kl 10.00 på avresedagen.
 • du får disponera stugor/lägenheter Kläppbacken, Örebäcken och Mitt i Pisten, där städ ingår, från kl. 16.00 avtalad ankomstdag, till kl.10.00 på avresedagen.
 • du får disponera övriga stugor/lägenheter från kl.15.00 avtalad ankomstdag till kl. 11.00 på avresedagen.
 • har du köpt en avresestäd till ditt boendet så sker utcheckning en timme tidigare än din vanliga utcheckning.

Om du inte är nöjd med stugan/lägenheten, så är det oss du skall vända dig till. Läs mer om detta nedan

När blir min bokning bindande?
När du har betalt din anmälningsavgift (eller hela hyran) så har du godkänt din bokning och den är bindande.

När skall jag betala?
Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 60 dagar före avtalad ankomstdag.

 • Om du bokat tidigare än 60 dagar i förväg är anmälningsavgiften 500 kr/vecka/stuga plus avbeställningsskydd.
 • Om du bokat senare än 60 dagar till och med 22 dagar före er ankomst skall hela hyran betalas inom 10 dagar.
 • Om du bokat senare än 21 dagar före er ankomst skall hela hyran betalas vid bokningstillfället.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss eller till det ställe, som tog emot din bokning. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan/lägenheten. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.

 • Om Du avbokar tidigare än 60 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än en expeditionsavgift på högst 300 SEK plus avbeställningsskydd.
 • Om du avbokar när det är mindre än 60 dagar kvar till ankomst och inte har giltigt intyg behåller vi 100% av logipriset. Om vi lyckas hyra ut stugan/lägenheten till någon annan så återbetalar vi Dig ett belopp som motsvarar den nya gästens hyra med avdrag för anmälningsavgift eller avbeställningsskydd.

Men om det händer mig något?
Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar högst 375 SEK per stuga/lägenhet. Det innebär att du kan avboka fram till dagen före er ankomst och återfå allt utom en expeditionsavgift på 300 SEK + det erlagda avbeställningsskyddet.

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:

 • dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv,
  make/maka, sambo, familj eller medresenär.
 • inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
 • det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du
  inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt
  att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda
  eller översvämning i din bostad.
 • uppsägning av arbete

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. Iäkare, myndighet, arbetsgivare eller försäkringsbolag. Intyget ska vara oss tillhanda 14 dagar från avbokningsdagen.

Vad har jag för rättigheter?
Om stugan/lägenheten inte tillhandahålles i det skick som framgår på bekräftelsen och vi inte klarar av att erbjuda dig en annan likvärdig stuga/lägenhet, så har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheten.

Om du har klagomål skall du framföra dem till oss snarast möjligt, helst klockan 11:00 dag efter ankomst. Fel, som uppstår under vistelsen, skall du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på 100 kronor.

Vad har jag för skyldigheter?

 • Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan klockan 23:00  och klockan 07:00 ska du iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du, dina medresenärer eller någon annan som bereds tillträde till boendet varit vårdslös. Överträdelser av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad, från 2 500 Sek.
 • Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.
 • Kläppen Ski Resort har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om du eller någon annan i ditt sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller i dess område eller om boendet används till ej avsett ändamål. I de fall då avtalet sägs upp måste du och ditt sällskap flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet.
 • Du måste städa ordentligt före avresan, följ städinstruktionerna. Om du missar detta kommer vi att  debitera dig en avgift från 2 500 SEK, beroende på stugan/lägenhetens storlek.
 • Samtliga nycklar till din stuga/lägenhet skall lämnas i receptionen vid hemresa, i annat fall debiteras en avgift, från 1200 SEK,för låsbyte.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm:
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Fel som uppstår under vistelsen, ska du anmäla inom skälig tid så att Kläppen Ski Resort får en chans att rätta till det. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

Övrigt
De stugor/lägenheter som uthyres av förmedlaren ägs inte av förmedlaren utan uthyres endast för bostadsägarens räkning. Standard och utrustning varierar.

Stugorna/lägenheterna är utrustade för självhushåll. Sänglinne och handdukar måste dock gästerna själva ta med sig. Såväl lördags som söndagsbyte tillämpas. Kontrollera ankomst- och avresedatum på bekräftelsens framsida.

Stugorna/lägenheterna disponeras i enlighet med vägbeskrivning. Kartor och ritningar ger enbart en ungefärlig bild av lokalisering och utrymme. 

Sociala medier

Samarbetspartners

Sociala medier

Kontakta oss

Tel: 0280-96 200
Fax 0280-96 260

Snögaranti