Väder just nu:

12°

0 cm

Öppna backar: 0 st

Öppna liftar: 0 st

Öppna skidspår: 0 st

Boknings och betalningsinformation

Välkommen!

Vi ber dig att kontrollera så att bokningsuppgifterna på din bekräftelse stämmer. Önskar du komplettera din resa med något, så gör du detta via Kläppens onlinebokning, www.klappen.se, eller via telefonbokningen, 0046 (0) 280-96200.

Boknings- och betalningsinformation

På fakturans första sida finns ett tolv-siffrigt OCR-nummer angivet, detta skall anges vid betalning tillvårt bankgiro i Sverige: 5798-2258

Vid betalning från utlandet:

Från Danmark,
Betala din bokning till vårt konto i Danske Bank i Danmark:
REG.NR 4073
KONTO NR 0016802670

Glöm ej att räkna om beloppet till danska kronor eller att ange bokningsnumret som står längst upp på bekräftelsen!
Övriga länder,
Betala till vårt bankkonto i SE-Banken:
IBAN-NUMMER SE6250000000054061004107
BIC-KOD ESSESESS
Glöm ej att ange bokningsnummer!

Betala med VISA, Mastercard eller Diners, logga in till din bokning på www.klappen.se. Skriv Idin email samt ditt lösenord och följ sedan anvisningarna.

Vad gäller när jag bokar en stuga eller lägenhet?

Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter. Antagna av Föreningen Sverige Turism den 29 maj 1990 efter överläggningar med Konsumentverket. Om uthyraren tillämpar särskilda villkor, har dessa tryckts med kursiv (lutande) stil här nedan.

Lägsta ålder för att boka stuga/lägenhet är 20 år.

Vem är ansvarig?
Kläppen Ski Resort AB, 780 67 SÄLEN,
tel. 0280-96 200

Som uthyrare är vi skyldiga se till att:

 • du får en bekräftelse på din bokning samt uppgiftom var nyckeln hämtas.
 • stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som ägaren ellerdennes kontaktperson kan ha gjort direkt till digutan vår vetskap och som vi inte känt till ellerborde känna till. (Försök att få sådant på papperför säkerhets skull).
 • du informeras om alla väsentliga förändringar,som rör din bokning.

Om Du inte är nöjd med stugan / lägenheten, så är det oss Du skall vända Dig till. Läs mer om detta nedan.

När blir min bokning bindande?

När Du har betalat Din anmälningsavgift (eller helahyran) så har Du godkänt Din bokning och den ärbindande.

När skall jag betala?

Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från detatt vi sänt bekräftelsen till Dig. Den räknas av från hyran.Resten av hyran skall betalas senast 60 dagar föreankomst.

 • Om Du bokat tidigare än 60 dagar i förväg är anmälningsavgiften 500kr/vecka/stuga/lägenhet/campingplats plus avbeställningsskydd.
 • Om Du bokat senare än 60 dagar till och med 22 dagar före er ankomst skall hela hyran betalas inom 10 dagar.
 • Om Du bokat senare än 21 dagar före er ankomst skall hela hyran betalas vid bokningstillfället.

Om du inte betalar anmälningsavgiften eller slutlikviden i tid avbokar vi Din bokning.Betalningspåminnelser skickas inte ut på anmälningsavgiften.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss eller till det ställe som tog emot Din bokning. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds tillstugan/lägenheten. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.

 • Om Du avbokar tidigare än 60 dagar föreankomst, behöver Du inte betala mer än en expeditionsavgift på högst 300 kronor plus avbeställningsskydd.
 • Om du avbokar när det är mindre än 60 dagar kvar till ankomst och inte har giltigt intyg så behåller vi 100 % av logipriset.

Men om det händer mig något?

Du kan köpa en avbeställningsförsäkring. Det kostar högst 375 kronor per stuga/lägenhet. Det innebär att Du kan avboka fram till dagen före ankomst och återfå allt utom en expeditionsavgift på 300 kr + det erlagda avbeställningsskyddet.

Avbeställningsförsäkringen gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när Du bokade:

 • dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat Dig själv, make/maka, sambo,familj eller medresenär.
 • inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
 • det inträffar någon annan allvarlig händelseutanför Din kontroll, som Du inte kunde förutsenär Du bokade och som medför att det inte ärrimligt att begära att Du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad.
 • uppsägning av arbete

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex.Iäkare, myndighet, arbetsgivare eller försäkringsbolag. Intyget ska vara oss tillhanda inom 14 dagar från avbokningsdagen.

Vad har jag för rättigheter?

Om stugan/lägenheten inte tillhandahålls i det skick som framgår på bekräftelsen och vi inte klarar av att erbjuda Dig en annan likvärdig stuga/lägenhet, så har Du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då betala tillbaka det Du betalat oss, med avdrag för den nytta Du kan ha haft av stugan/lägenheten.

Om Du har klagomål bör Du framföra dem till oss snarast möjligt, helst klockan 11.00 dagen efter ankomst. Fel, som uppstår under vistelsen, skall Du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det.

Du har rätt att sätta någon annan i Ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på 100 kronor.

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.

 • Mellan kl. 23.00 och kl. 07.00 ska Du iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att Du, din medresenärer eller någon annan som bereds tillträde till boendet varit vårdslös. Vid ev. överträdelser har Kläppen Ski Resort rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. I de fall då avtalet sägs upp måste Du och Ditt sällskap flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet.
 • Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål)
 • Du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad Du uppgav vid bokningen.
 • Kläppen Ski Resort har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Du eller någon annan i ditt sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller i dess område eller om boendet används till ej avsett ändamål. I de fall då avtalet sägs upp måste. Du och Ditt sällskap flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet. Överträdelser av ovanstående medför en kostnad för ersättning, från 2 500 SEK.
 • Överträdelser av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad, från 2500 SEK.
 • Vid ej godkänd avresestädning efter er avresa debiteras ni i efterhand med lägst 2 500 SEK.
 • Du måste lämna tillbaka samtliga nycklar till Din stuga/lägenhet vid utcheckning. Om Du glömmer det, eller tappar bort en nyckel, sker låsbyte i stugan/lägenheten Du har hyrt och Du kommer då att debiteras en avgift för bytet, från 500 kronor.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm:

Parterna har rätt att träda från hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken Du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad Du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Fel som uppstår under vistelsen, ska Du anmäla inom skälig tid under vistelsen så att Kläppen Ski Resort får en chans att rätta till det. Om vi inte kommer överrens, kan Du vändaDig till AllmännaReklamations nämnden (ARN).

Övrigt

 • De stugor/lägenheter som uthyres av förmedlaren ägs inte av förmedlaren utan uthyres endast för bostadsägarens räkning. Standard och utrustning varierar.
 • Stugorna/lägenheterna är utrustade för självhushåll. Sänglinne och handdukar måste dock gästerna själva ta med sig.
 • Såväl lördags som söndagsbyte tillämpas. Kontrollera ankomst- och avresedatum på bekräftelsens framsida.

Stugorna/lägenheterna disponeras i enlighet med vägbeskrivning. Kartor och ritningar ger enbart en ungefärlig bild av lokalisering och utrymme. Förekomst av TV/radio/kaffebryggare m.m. innebär inte att förmedlaren ansvarar för att utrustningen fungerar.

Information for our foreign guests/ Information för våra utländska gäster.

Payment information

When payment is made from abroad, you can choose to pay by VISA or another credit card at our website or pay to our bank account.Don´t forget to recalculate the amount into your currency, also remember to state your booking number!

From Denmark,
Make your booking payment to our account in the Danske Bank in Denmark: Reg. no. 4073,Account no: 0016802670

Don´t forget to recalculate the amount into your currency. The bank or post office can help youwith the exchange rate.Don´t forget to state your booking number!

Other countries, please use our account at SE-Banken:
IBAN NUMBER: SE62 5000 0000 0540 6100 4107
SWIFT CODE: ESSESESS
Don´t forget to state your booking number!

Payment by VISA, Mastercard or Diners, log in to your account on www.klappen.se. Enter your email and password and follow the instructions.

Sociala medier

Samarbetspartners

Sociala medier

Kontakta oss

Tel: 0280-96 200
Fax 0280-96 260

Snögaranti